Klimatberäkning

Theres banner pic for klimatberäkning

- det man inte mäter kan man inte påverka

ZeroMission erbjuder ett webbaserat verktyg Our Impacts för att mäta klimatfotavtryck och minska klimatbelastningen. Utsläppen beräknas utifrån data som organisationen matar in i en skräddarsytt frågemanual. Verktyget lagrar data och möjliggör jämförelser över tidsperioder man själv väljer.

Our Impacts är maximalt flexibelt. Redovisningar kan lätt uppdelas på obegränsat antal affärsområden, dotterbolag, avdelningar osv. På så vis kan ansvaret för utsläpp av växthusgaser fördelas och följas upp. Det går också att göra redovisningar av produkter eller produktgrupper eller utsläpp från underleverantörer, distributionskanaler eller användning av företagets produkter.

Kunden väljer vilka mätområden som ska ingå. Our Impacts utgår från Greenhouse Gas Protocol, den vanligaste internationella standarden. Både direkta och indirekta utsläpp kan mätas. Emissionsfaktor är inlagrade och uppdateras löpande.

Our Impacts är anpassat till både Global Reporting Initiative och Carbon Disclosure Project. Genom en knapptryckning får man rapporter med diagram över utsläppen fördelat på aktiviteter, verksamhetsgrenar, scope och växthusgaser. Rapporter kan bifogas tex. offerter och anbud.

Genom att Our Impacts är webbaserat kan uppmätning av växthusgaser decentraliseras. För stora organisationer med geografisk spridning betyder det att ansvaret att lämna klimatdata kan spridas ut. Men det är också centraliserat, eftersom en administratör har överblick under datainsamlingsprocessen.

I jämförelse med Excel sparar Our Impacts arbete och tid och är därmed kostnadseffektivt. Det undanröjer formelfel och felräkningar och det säkrar att samma utsläppsfaktorer används konsekvent över tiden. Rapporter och utsläppsfaktorer är transparenta och överskådliga och blir därför lätta att verifiera av tredje part.

Godkänt av Carbon Disclosure Project
Our Impacts har ackrediterats av Carbon Disclosure Project efter en omfattande utvärderingsprocess. Our Impacts ansågs vara tillgängligare, snabbare och tillförlitligare än många andra kalkylverktyg på marknaden. Ackrediteringen betyder att vårt verktyg rekommenderas till börsföretag.

Hur man börjar använda Our Impacts
En konsult från ZeroMission hjälper kunden att fastställa:

  • Mätområden, dvs vilka direkta och indirekta utsläpp som ska redovisas samt emissionsfaktorer
  • Antal kontrollpunkter, dvs uppdelning av totalresultat på organisatoriska delar, produkter etc
  • Vilka som ska få tillgång till lösenord för att lämna indata
  • Redovisningsperioder, dvs en, två eller flera gånger per år

Utifrån dessa uppgifter lägger vi upp ett konto. ZeroMission medverkar med konfigurering, kontrollerar relevans av data och tränar upp en administratör inom organisationen. Vi kan också göra en analys med förslag till mål och åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. Priset för en användarlicens beror på hur många kontrollpunkter som ska ingår samt hur ofta redovisningar ska göras.