ZeroMission energi

ZeroMission Energiprojekt

Förnybar energi och energieffektivisering
Dagens energitillförsel är till 80 procent baserad på fossila bränslen och bidrar till ca 85 procent av människans totala utsläpp av koldioxid. Vi måste påskynda utbyggnaden av förnybara alternativ nu särskilt i u-länder där många står i valet och kvalet mellan att välja antingen fossilbaserade eller förnybara system. Då får dessa länder en chans att hoppa över flera fossilbaserade utvecklingssteg.

ZeroMission stödjer energieffektiviseringsprojekt och förnybara energialternativ i utvecklingsländer. I vår portfölj har vi energiprojekt som är certifieras genom Gold Standard som i mångt och mycket bygger på CDM-systemets regelverk men som säkrar att investeringen utöver klimatnytta också ger positiva sociala och miljömässiga effekter. Gold Standard är en ideell organisation i Schweiz som har utvecklat en standard som ett 50-tal ideella organisationer står bakom, bl.a. WWF och Greenpeace.

Två exempel är Solvatten i Uganda och spisar med besparingsgrupper i Kenya.