Klimatstrategi

ZeroMission Klimatstrategi

ZeroMission erbjuder en helhetslösning för företag med höga ambitioner inom klimatområdet. Processen går så här:

+++1. Definiera
+++2. Mäta
+++3. Analysera
+++4. Engagera
+++5. Kompensera
+++6. Reducera
+++7. Kommunicera

Läs mer om hur man skapar en klimatstrategi och jobbar med den i praktiken här.

Kompensera först
Ibland hör man de som säger att man först ska vidta alla tänkbara reduktionsåtgärder och sedan ska man kompenserar. Det kan låta bestickande, men vi håller inte med. Vi på ZeroMission hävdar att rätt väg att gå är att kompensera först.

Att man först ska bli klar kan bli ett försvar för att inte ta sitt ansvar för klimatet. Arbetet att minska utsläpp tar sin tid, det kräver investeringar och utveckling. Ibland måste man invänta ny teknologi. Man blir nämligen aldrig klar med att spara och effektivisera.

Bilden nedan visar hur klimatkompensation kan vara den drivande kraften i en omfattande klimatstrategi. Behovet av klimatkompensation minskar över tiden i takt med effektivisering och produktutveckling samt i takt med att man övergår till förnybar energi.