Klimatstrategi

ZeroMission Klimatstrategi

ZeroMission erbjuder en helhetslösning för företag med höga ambitioner inom klimatområdet. Processen ser ut så här:

+++1. Definiera
+++2. Mäta
+++3. Analysera
+++4. Engagera
+++5. Kompensera
+++6. Reducera
+++7. Kommunicera

Läs mer om hur man skapar en klimatstrategi och jobbar med den i praktiken här.

Kompensera först
Ibland hör man de som säger att man först ska vidta alla tänkbara reduktionsåtgärder för att sedan kompensera. Det kan låta kaxigt, men vi håller inte med. Vi på ZeroMission hävdar att rätt väg att gå är att kompensera först.

Att man först ska bli klar med egna åtgärder kan bli ett försvar för att inte ta sitt fulla ansvar för klimatet. Arbetet att minska utsläpp tar ofta väldigt lång tid, det kräver investeringar och utveckling. Ibland måste man invänta ny teknologi. Troligtvis blir man aldrig klar med att spara och effektivisera.

Bilden nedan visar hur klimatkompensation kan vara den drivande kraften i en omfattande klimatstrategi. Behovet av klimatkompensation minskar över tiden i takt med effektivisering och produktutveckling samt i takt med att man övergår till förnybar energi. Kostnaden för kompensation blir den ekonomiska motorn i omställningsarbetet.