ZeroMission nyhetsrum

I vårt nyhetsrum hos Cision News hittar du fler nyheter från oss.

Är klimatkompensation en avdragsgill kostnad?

ZeroMission fortsätter arbetet med att försöka klargöra huruvida klimatkompensation ska ses som en avdragsgill kostnad för företag och organisationer. Frågan blev aktuell i och med Högsta Förvaltningsdomstolens dom från 2014 där Saltå Kvarn nekades avdrag för klimatkompensation av sina transporter. Detta kan du läsa mer om här. Att vi fortsätter engagera oss i frågan beror på att fler kunder nekats avdrag sedan HFD:s dom vilket är ett tecken på att Skatteverket ser den som prejudicerande. Detta är ett stort problem då det straffar och avskräcker dem som vill ta ett frivilligt klimatansvar, medan det i själva verket är rakt motsatta signaler som behövs.

Det som har hänt sedan dess är bland annat att ZeroMission debatterat frågan tillsammans med kunder och att vi legat på Finansdepartementet för att få till stånd en lagändring så att klimatkompensation kan bli en avdragsgill kostnad. I Almedalen 2015 tog exempelvis vår kund Saltå Kvarn upp frågan direkt med Per Bolund under Miljöpartiets ekonomiska seminarium och han lovade att rätta till problemet. ZeroMission genom Johanna Grant tog också upp frågan under en workshop i veckan ledd av bland andra Åsa Romson under initiativet Fossilfritt Sverige där vi fick bra gensvar. Dessutom har vi fått fint stöd från juridiskt håll, bland annat genom en artikel i Skattenytt av docent Katia Cejie som med rätta sågar HFD:s dom totalt. Glädjande nog kan vi  konstatera att vårt påverkansarbete burit frukt. Frågan ligger idag på Finansdepartementets bord och vi har fått höra att förhandlingar pågår. Eventuellt resultat kommer dock att dröja fram till sommaren. Fram till dess uppmuntrar vi kunder att yrka öppet avdrag för kompensationskostnaderna. Detta på grund av det osäkra läget och för att undvika eventuella skattetillägg.

Reduce what you can, offset the rest.

Here are two articles about carbon offsetting by large companies, who’s doing it and why.

http://www.worldcement.com/the-americas/01012016/Reduce-What-You-Can-Offset-the-Rest-part-one-13/
http://www.worldcement.com/europe-cis/01012016/Reduce-What-You-Can-Offset-the-Rest-part-two-14/

Vårt klimatfotavtryck 14/15

Vårt och U&Wes klimatfotavtryck för 14/15 blev 16,7 tCo2. Det är en halvering ifrån 2013 och anledningen är att vi gjort färre resor till våra klimatkompensationsprojekt, dvs mindre flyg till Centralamerika och Östafrika.
En ändring vi gjort är att vi nu mera redovisar per brutet räkenskapsår, precis som vårt finansiella år. Vi har också delat upp U&We och ZeroMission, det har vi gjort för att ZeroMissions flygresor inte ska belasta U&We.

Här kan du hitta vår rapport.
U&W_ZM juli 2014 – juni 2015 Greenhouse Gas Protocol Berakningar-2

I år klimatkompenserar vi i REDD+ projektet i Yaeda Valley i Tanzania där man samarbetar med lokala nomadsamhällen i flera byar som traditionellt försörjer sig av att jaga och samla. Ett viktigt fokus är att ta fram en markanvändningsplan, förtydliga och systematisera markägandeskap för dessa grupper, bygga upp teknisk och administrativ kapacitet samt bygga upp kunskap kring förvaltning av naturresurser.

Climate change becoming a hot topic at board level

Diskussion om klimatförändringarna når styrelsenivå, enligt presentationer på ett seminar hos StyrelseAkademin. Claire Wigg har bloggat om ”ett hett ämne på styrelsenivå.” Läs här