Vi är Sveriges mest hållbara hyresgäst!

För ett företag som ständigt arbetar för att lyfta sina kunder och deras hållbarhetsarbete, känns det lite ovant att själva få pris och uppmärksammas för våra egna miljöprestationer. Vi har förmånen att arbeta med kunder som prisas i Sverige och i flera fall i världen för hållbarhetsinsatser, men idag så var det vi, U&We, som fick ta emot priset Green Tenant Award 2014.
Läs mer här!

Vi är finaliser i Green Tenant Award 2014

U&We och ZeroMission är tillsammans med fem andra finalister med och tävlar om första pris i Green Tenant Award. Green Tenant Award har som syfte att lyfta fram företag och organisationer som arbetar med att utveckla och stimulera en hållbar arbetsmiljö. Ledordet för årets tävling är kreativitet.

http://www.mynewsdesk.com/se/nextport/pressreleases/green-tenant-award-2014-sex-finalister-utsedda-1079387

hållbart kontor

Våra ”remake” krokar med galgar av återvunnen papp.

Medvetenheten om klimatarbete ökar hos konsumenterna

Andelen svenskar som känner till klimatkompensation ökar kraftigt, samtidigt som allt fler även föredrar att köpa av företag som minskar sin klimatpåverkan. Det framgår av en ny undersökning utförd av Novus.

Över hälften av de tillfrågade konsumenterna, 53 procent, känner idag till begreppet klimatkompensation väl eller mycket väl. Förra året var motsvarande siffra 37 procent. Andelen som aldrig hört talas om klimatkompensation har under de senaste tre åren minskat från 33 till 8 procent.

Undersökningen visar också att drygt sex av tio konsumenter, eller 63 procent, idag föredrar att köpa varor och tjänster från ett företag som tar ansvar för att minska klimatpåverkan. Den andelen växer stadigt och var förra året 58 procent.

Av de tillfrågade svarade 54 procent att man tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för företag och organisationer att ta ansvar.

Allt som produceras ger upphov till klimatutsläpp. Många företag har idag implementerade klimatstrategier som innebär att man mäter och klimatkompenserar för dessa utsläpp, exempelvis genom trädplantering. Både kostnaden för detta och de klara siffror man får över sin klimatpåverkan driver samtidigt på arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten.

Novus undersökning utfördes på uppdrag av ZeroMission och intervjuerna omfattade ett representativt urval av 1000 personer i åldrarna 18-79 år.

– Det är glädjande att se att både medvetenheten om konkret klimatarbete och benägenheten att styra sina inköp utvecklas åt rätt håll bland konsumenterna. Det stämmer också bra med trenden vi ser, vilket är en stark,positiv utvecklingen för företag som tydligt tar ansvar för sin klimatpåverkan, säger ZeroMission:s VD Mårten Lind.

Vi är anmälda till Green Tenant Award 2014

Green Tenant Award är en tävling instiftad av Tengbom och Nextport Business Relocation Partner för att uppmärksamma kontorshyresgäster som arbetar med att utveckla och stimulera en hållbar arbetsmiljö. ZeroMission är nominerad.

Detta visar att vi på ZeroMission/U&We ”walk the talk” i vårt dagliga liv.

Anmälda Green Tenant Award 2014

Ny dom från HFD nekar avdrag för klimatkompensation

Frågan om huruvida klimatkompensation ska ses som en avdragsgill kostnad för företag har under ett par år varit osäker och något som ZeroMission och kunder engagerat sig i mycket. Det började med att Saltå Kvarn  nekades avdrag av Skattemyndigheten. Saltå tyckte dock annorlunda och tog hjälp av allmänna ombudet som ansåg att frågan var angelägen. Med hjälp av allmänna ombudet kom tidigare i år  Skatterättsnämnden med ett positivt besked, att kompensation skulle vara avdragsgillt. Saltå Kvarn och ZeroMission blev givetvis lättade. För några veckor sedan kom dock bakslaget. Ärendet gick nämligen upp till högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), som ändrade beslutet. De anser att kompensation ej ska ses som en avdragsgill kostnad i verksamheten. Istället ska det jämställas med gåvor utan varken motprestation eller direkt koppling till verksamheten. Detta är i sak fel och det kommer att få negativa konsekvenser för klimatarbetet hos mängder med företag. I praktiken innebär domen en straffbeskattning av företag som vill ta sitt klimatansvar fullt ut. ZeroMission kommer nu att arbeta politiskt för att få till stånd en lagändring eller vad som nu behövs för att rätta till detta fel.

Saltå Kvarns skattejurist Kent Andersson har skrivit ihop ett litet PM om hur domen ska tolkas som återfinns här. Hör gärna av dig till ZeroMissions VD Mårten Lind med frågor eller om du vill engagera dig i att få till stånd en politisk förändring på området.