ZeroMission rekryterar

ZeroMission har sedan 2007 hjälpt företag och organisationer att stärka sina erbjudanden och varumärken genom att analysera och hjälpa dem ta ansvar för sin klimatpåverkan. Inte minst genom klimatkompensation, en marknad där ZeroMission idag är en ledande aktör. Nu vill vi stärka vår position genom att rekrytera en säljinriktad person med stort miljö- och hållbarhetsengagemang. Personen kommer att vara drivande i utvecklingen av ZeroMissions tillväxtstrategi och fokusera på relationsbyggande och försäljning. Dokumenterad erfarenhet av försäljning är därför ett krav liksom ett befintligt nätverk inom näringslivs- och hållbarhetssverige. Då ZeroMissions primära verksamhet är att kartlägga företags/organisationers klimatpåverkan samt erbjuda klimatprojekt i utvecklingsländer är arbetslivserfarenhet och/eller utbildning angränsande till dessa områden ett stort plus. Ett annat plus är specifik erfarenhet och kunskap om våra kunders branscher, inte minst livsmedelsbranschen. Om beskrivningen ovan stämmer på dig skicka din ansökan till ZeroMission senast den 31 juli.

ZeroMissions kontor på Stora Nygatan. En tom stol för dig?

ZeroMissions kontor på Stora Nygatan med en tom stol för just dig?

Framtiden för livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat? – Utmaningar och lösningar?

Vi alla måste äta, men världens befolkning ökar och klimatförändringarna kommer att påverka livsmedelsproduktionen. I IPCC:s andra delrapport om Effekter, Anpassning och Sårbarhet (Impacts, Adaptation and Vulnerability) ägnas ett helt kapitel åt de observerade och förväntade effekterna av klimatförändringar när det gäller matproduktion och vikten av att trygga livsmedelsförsörjningen.

I detta ZeroMission Forum presenterar vi några av de risker och möjligheter som har identifierats i IPCC-rapporten med fokus på hur utmaningarna kan mötas. Vilka metoder för matproduktion har störst potential i ett förändrat klimat? Vad bör producenter och återförsäljare av livsmedels tänka på nu?

Forumet gästas av experten Jakob Lundberg, tidigare ansvarig för FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorgan) och dess informationsverksamhet i Norden och numer chef för utveckling och policy inom We Effect.

Inbjudan ZeroMission Forum Juni 2014

When will flying be carbon neutral?

At the recent Sustainability Day in Göteborg I listened to presentations by Swedavia and the Nordic Initiative for Sustainable Aviation. Whilst I try to keep our family’s flying to a minimum, it’s hard when friends and family live 1500 km away. So I was keen to find out when flying will become carbon neutral.

Find out what I learnt here.

I april reser vi till Scolel’Te i Mexiko

Scolel’Te som betyder ”trädet som växer”, och är det första Plan Vivo-certifierade klimatkompensationsprojektet. Det har fått flera utmärkelser genom åren och vann senast förra året ”Premio Nacional Al Merito Forestal”, den Mexikanska nationella skogsutmärkelsen. Priset delades ut som ett erkännande av mer än 15 års erfarenhet samarbete med samhällen och småskaliga bönder, genom program som främjar en integrerad och hållbar utveckling av landsbygden, genom förvaltning av ekosystemtjänster och naturresurser.

Avskogningen hotar särskilt regnskogens vattencykel. Fuktigheten i regnskogen förses till stor del genom transpiration och bildandet av regnmoln. När skogen huggs ner minskar transpirationen till atmosfären och vattnet rinner ut i haven istället. I och med projektet kan jordägare få en inkomst genom att plantera och vårda träd på sin mark. Allt om detta ska vi fördjupa oss i när vi reser dit under en vecka i april.

Finns det intresse av att åka med ser vi fram emot att ni hör av er.

10591748223_663ed45807
På bilden samlar en man in fröer till plantskolorna, vi hoppas självklart att få vara med och hjälpa till.

National Geographic purchases carbon offsets from Plan Vivo REDD project

Ecosystem Marketplace has just published a case study about the use of forest carbon offsets by National Geographic. Offsets from Carbon Tanzania’s Yaeda Valley REDD project are purchased as part of the organisation’s strategy to reduce operational emissions. The Yaeda Valley project, certified by Plan Vivo, is one of the agroforestry projects within ZeroMission’s portfolio. Read more here.