ZeroMission nyhetsrum

I vårt nyhetsrum hos Cision News hittar du fler nyheter från oss.

Reduce what you can, offset the rest.

Here are two articles about carbon offsetting by large companies, who’s doing it and why.

http://www.worldcement.com/the-americas/01012016/Reduce-What-You-Can-Offset-the-Rest-part-one-13/
http://www.worldcement.com/europe-cis/01012016/Reduce-What-You-Can-Offset-the-Rest-part-two-14/

Vårt klimatfotavtryck 14/15

Vårt och U&Wes klimatfotavtryck för 14/15 blev 16,7 tCo2. Det är en halvering ifrån 2013 och anledningen är att vi gjort färre resor till våra klimatkompensationsprojekt, dvs mindre flyg till Centralamerika och Östafrika.
En ändring vi gjort är att vi nu mera redovisar per brutet räkenskapsår, precis som vårt finansiella år. Vi har också delat upp U&We och ZeroMission, det har vi gjort för att ZeroMissions flygresor inte ska belasta U&We.

Här kan du hitta vår rapport.
U&W_ZM juli 2014 – juni 2015 Greenhouse Gas Protocol Berakningar-2

I år klimatkompenserar vi i REDD+ projektet i Yaeda Valley i Tanzania där man samarbetar med lokala nomadsamhällen i flera byar som traditionellt försörjer sig av att jaga och samla. Ett viktigt fokus är att ta fram en markanvändningsplan, förtydliga och systematisera markägandeskap för dessa grupper, bygga upp teknisk och administrativ kapacitet samt bygga upp kunskap kring förvaltning av naturresurser.

Climate change becoming a hot topic at board level

Diskussion om klimatförändringarna når styrelsenivå, enligt presentationer på ett seminar hos StyrelseAkademin. Claire Wigg har bloggat om ”ett hett ämne på styrelsenivå.” Läs här

Var finns de svenska företagen?

Idag finns inga svenska börsnoterade företag på listan av top 100 klimatkompenserande företag i världen? Varför? Claire Wigg har bloggat om frågan. Läs här.