Vi är anmälda till Green Tenant Award 2014

Green Tenant Award är en tävling instiftad av Tengbom och Nextport Business Relocation Partner för att uppmärksamma kontorshyresgäster som arbetar med att utveckla och stimulera en hållbar arbetsmiljö. ZeroMission är nominerad.

Detta visar att vi på ZeroMission/U&We ”walk the talk” i vårt dagliga liv.

Anmälda Green Tenant Award 2014

Ny dom från HFD nekar avdrag för klimatkompensation

Frågan om huruvida klimatkompensation ska ses som en avdragsgill kostnad för företag har under ett par år varit osäker och något som ZeroMission och kunder engagerat sig i mycket. Det började med att Saltå Kvarn  nekades avdrag av Skattemyndigheten. Saltå tyckte dock annorlunda och tog hjälp av allmänna ombudet som ansåg att frågan var angelägen. Med hjälp av allmänna ombudet kom tidigare i år  Skatterättsnämnden med ett positivt besked, att kompensation skulle vara avdragsgillt. Saltå Kvarn och ZeroMission blev givetvis lättade. För några veckor sedan kom dock bakslaget. Ärendet gick nämligen upp till högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), som ändrade beslutet. De anser att kompensation ej ska ses som en avdragsgill kostnad i verksamheten. Istället ska det jämställas med gåvor utan varken motprestation eller direkt koppling till verksamheten. Detta är i sak fel och det kommer att få negativa konsekvenser för klimatarbetet hos mängder med företag. I praktiken innebär domen en straffbeskattning av företag som vill ta sitt klimatansvar fullt ut. ZeroMission kommer nu att arbeta politiskt för att få till stånd en lagändring eller vad som nu behövs för att rätta till detta fel.

Saltå Kvarns skattejurist Kent Andersson har skrivit ihop ett litet PM om hur domen ska tolkas som återfinns här. Hör gärna av dig till ZeroMissions VD Mårten Lind med frågor eller om du vill engagera dig i att få till stånd en politisk förändring på området.

ZeroMission forum om klimatkompensation 4 september kl 8 – 9.30

Hur går det till när man klimatkompenserar 1 ton CO2? Kom och lyssna på berättelsen om klimatkompensation av 1 ton CO2, från vagga till grav. Vem gör vad, hur går penningflödena och vilka nyttor skapar det?

ZeroMission Forum gästas av Franziska Heidenreich, Head of Carbon Offset Projects på myclimate, en Schweizisk stiftelse som är världsledande projektutvecklare av högkvalitativa klimatkompensationsprojekt. Hon ansvarar i dagsläget för 70 klimat-kompensationsprojekt världen över och har besökt flertalet av dem. Presentationen sker på engelska.

Frukost serveras. Anmäla dig här.

Välkommen!

Family forestry is climate smart

At ZeroMission we work with forest carbon offsetting and it’s very important to us that the forestry activities our customers support are as sustainable as possible. So it’s been good to read the conclusions from a couple of reports recently published by international agencies. They conclude that forestry on land owned by smallholders or the local community is climate smart. Read more here.

ZeroMission rekryterar

ZeroMission har sedan 2007 hjälpt företag och organisationer att stärka sina erbjudanden och varumärken genom att analysera och hjälpa dem ta ansvar för sin klimatpåverkan. Inte minst genom klimatkompensation, en marknad där ZeroMission idag är en ledande aktör. Nu vill vi stärka vår position genom att rekrytera en säljinriktad person med stort miljö- och hållbarhetsengagemang. Personen kommer att vara drivande i utvecklingen av ZeroMissions tillväxtstrategi och fokusera på relationsbyggande och försäljning. Dokumenterad erfarenhet av försäljning är därför ett krav liksom ett befintligt nätverk inom näringslivs- och hållbarhetssverige. Då ZeroMissions primära verksamhet är att kartlägga företags/organisationers klimatpåverkan samt erbjuda klimatprojekt i utvecklingsländer är arbetslivserfarenhet och/eller utbildning angränsande till dessa områden ett stort plus. Ett annat plus är specifik erfarenhet och kunskap om våra kunders branscher, inte minst livsmedelsbranschen. Om beskrivningen ovan stämmer på dig skicka din ansökan till ZeroMission senast den 31 juli.

ZeroMissions kontor på Stora Nygatan. En tom stol för dig?

ZeroMissions kontor på Stora Nygatan med en tom stol för just dig?