When will flying be carbon neutral?

At the recent Sustainability Day in Göteborg I listened to presentations by Swedavia and the Nordic Initiative for Sustainable Aviation. Whilst I try to keep our family’s flying to a minimum, it’s hard when friends and family live 1500 km away. So I was keen to find out when flying will become carbon neutral.

Find out what I learnt here.

I april reser vi till Scolel’Te i Mexiko

Scolel’Te som betyder ”trädet som växer”, och är det första Plan Vivo-certifierade klimatkompensationsprojektet. Det har fått flera utmärkelser genom åren och vann senast förra året ”Premio Nacional Al Merito Forestal”, den Mexikanska nationella skogsutmärkelsen. Priset delades ut som ett erkännande av mer än 15 års erfarenhet samarbete med samhällen och småskaliga bönder, genom program som främjar en integrerad och hållbar utveckling av landsbygden, genom förvaltning av ekosystemtjänster och naturresurser.

Avskogningen hotar särskilt regnskogens vattencykel. Fuktigheten i regnskogen förses till stor del genom transpiration och bildandet av regnmoln. När skogen huggs ner minskar transpirationen till atmosfären och vattnet rinner ut i haven istället. I och med projektet kan jordägare få en inkomst genom att plantera och vårda träd på sin mark. Allt om detta ska vi fördjupa oss i när vi reser dit under en vecka i april.

Finns det intresse av att åka med ser vi fram emot att ni hör av er.

10591748223_663ed45807
På bilden samlar en man in fröer till plantskolorna, vi hoppas självklart att få vara med och hjälpa till.

National Geographic purchases carbon offsets from Plan Vivo REDD project

Ecosystem Marketplace has just published a case study about the use of forest carbon offsets by National Geographic. Offsets from Carbon Tanzania’s Yaeda Valley REDD project are purchased as part of the organisation’s strategy to reduce operational emissions. The Yaeda Valley project, certified by Plan Vivo, is one of the agroforestry projects within ZeroMission’s portfolio. Read more here.

Nu är det ännu lättare för svenska organisationer att mäta sin klimatpåverkan.

Det man mäter kan man påverka! Nu finns det uppmärksammade klimatverktyget Our Impacts i svensk tappning.

http://www.mynewsdesk.com/se/uandwe/pressreleases/det-man-maeter-kan-man-paaverka-nu-finns-det-uppmaerksammade-klimatverktyget-our-impacts-i-svensk-tappning-957375

Skiiers say ”winter is in trouble”

It’s just a few days until the Winter Olympics open in Sochi. Since the snow came rather late to this part of the world, and December was relatively warm, I’ve been wondering how winter sports are likely to be affected by climate change. It turns out that people are concerned. Read more.