ZeroMission forum om klimatkompensation 4 september kl 8 – 9.30

Hur går det till när man klimatkompenserar 1 ton CO2? Kom och lyssna på berättelsen om klimatkompensation av 1 ton CO2, från vagga till grav. Vem gör vad, hur går penningflödena och vilka nyttor skapar det?

ZeroMission Forum gästas av Franziska Heidenreich, Head of Carbon Offset Projects på myclimate, en Schweizisk stiftelse som är världsledande projektutvecklare av högkvalitativa klimatkompensationsprojekt. Hon ansvarar i dagsläget för 70 klimat-kompensationsprojekt världen över och har besökt flertalet av dem. Presentationen sker på engelska.

Frukost serveras. Anmäla dig här.

Välkommen!

Family forestry is climate smart

At ZeroMission we work with forest carbon offsetting and it’s very important to us that the forestry activities our customers support are as sustainable as possible. So it’s been good to read the conclusions from a couple of reports recently published by international agencies. They conclude that forestry on land owned by smallholders or the local community is climate smart. Read more here.

ZeroMission rekryterar

ZeroMission har sedan 2007 hjälpt företag och organisationer att stärka sina erbjudanden och varumärken genom att analysera och hjälpa dem ta ansvar för sin klimatpåverkan. Inte minst genom klimatkompensation, en marknad där ZeroMission idag är en ledande aktör. Nu vill vi stärka vår position genom att rekrytera en säljinriktad person med stort miljö- och hållbarhetsengagemang. Personen kommer att vara drivande i utvecklingen av ZeroMissions tillväxtstrategi och fokusera på relationsbyggande och försäljning. Dokumenterad erfarenhet av försäljning är därför ett krav liksom ett befintligt nätverk inom näringslivs- och hållbarhetssverige. Då ZeroMissions primära verksamhet är att kartlägga företags/organisationers klimatpåverkan samt erbjuda klimatprojekt i utvecklingsländer är arbetslivserfarenhet och/eller utbildning angränsande till dessa områden ett stort plus. Ett annat plus är specifik erfarenhet och kunskap om våra kunders branscher, inte minst livsmedelsbranschen. Om beskrivningen ovan stämmer på dig skicka din ansökan till ZeroMission senast den 31 juli.

ZeroMissions kontor på Stora Nygatan. En tom stol för dig?

ZeroMissions kontor på Stora Nygatan med en tom stol för just dig?

Framtiden för livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat? – Utmaningar och lösningar?

Vi alla måste äta, men världens befolkning ökar och klimatförändringarna kommer att påverka livsmedelsproduktionen. I IPCC:s andra delrapport om Effekter, Anpassning och Sårbarhet (Impacts, Adaptation and Vulnerability) ägnas ett helt kapitel åt de observerade och förväntade effekterna av klimatförändringar när det gäller matproduktion och vikten av att trygga livsmedelsförsörjningen.

I detta ZeroMission Forum presenterar vi några av de risker och möjligheter som har identifierats i IPCC-rapporten med fokus på hur utmaningarna kan mötas. Vilka metoder för matproduktion har störst potential i ett förändrat klimat? Vad bör producenter och återförsäljare av livsmedels tänka på nu?

Forumet gästas av experten Jakob Lundberg, tidigare ansvarig för FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorgan) och dess informationsverksamhet i Norden och numer chef för utveckling och policy inom We Effect.

Inbjudan ZeroMission Forum Juni 2014

When will flying be carbon neutral?

At the recent Sustainability Day in Göteborg I listened to presentations by Swedavia and the Nordic Initiative for Sustainable Aviation. Whilst I try to keep our family’s flying to a minimum, it’s hard when friends and family live 1500 km away. So I was keen to find out when flying will become carbon neutral.

Find out what I learnt here.