Carbone Disclosure Project

Om ZeroMission

ZeroMission är en av de ledande svenska leverantörerna av klimatkompensation, klimatberäkningar och analyser. Vår mest betydande påverkan på planetens hållbarhet sker indirekt genom arbetet med våra kunder. Vi följer upp våra kundprojekt, bland annat ur ett hållbarhetsperspektiv, genom en utvärderingsmall som inbegriper ett planetindex.

Som en ”catalyst for good business” ger vi företag och organisationer den kunskap och de verktyg som behövs för att de själva ska implementera kraftfulla åtgärder.

Vårt hållbarhetsarbete styr vi internt genom vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Det betyder att vi arbetar systematiskt med att minska vår resursförbrukning, både inom och utom kontorets väggar. Vi arbetar med att ständigt välja leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och när det är möjligt är miljömärkta.

De utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till kompenserar vi genom Plan Vivo skogsprojekt i samarbete med småbönder i Afrika och Sydamerika.

Till vänster hittar du oss som arbetar med Zeromission.