Carbone Disclosure Project

Om ZeroMission

ZeroMission är en av de ledande svenska leverantörerna av klimatkompensation, klimatberäkningar och analyser. Vi jobbar med företag och organisationer inom de flesta branscher där ett par exempel är livsmedel, bygg, bank & försäkring samt resor & tursim. Vi kallar oss ”catalysts for good business” och strävar efter att ge företag och organisationer den kunskap och de verktyg som behövs för att de själva ska implementera kraftfulla miljö- och klimatåtgärder samtidigt som de stärker sina erbjudanden och varumärken.

Vårt hållbarhetsarbete styr vi internt genom vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Det betyder att vi är väl medvetna om våra mest betydande miljöaspekter där den allra viktigaste är den positiva miljöeffekten som ges genom våra kunduppdrag. Det betyder också att vi arbetar systematiskt med att minska vår resursförbrukning, både inom och utom kontorets väggar. Vi arbetar med att ständigt välja leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant vad gäller hållbarhet, ex. sådana som är certifierade eller på annat sätt hållbarhetsmärkta.

De utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till kompenserar vi genom Plan Vivo skogsprojekt i samarbete med småbrukare i Afrika och Sydamerika.

Till vänster hittar du oss som arbetar med Zeromission.