Additionalitet

ZeroMission Partners

Främst vill vi lyfta vårt samarbete med vårt systerföretag U&We som är en hållbarhetsbyrå och erbjuder skräddarsydda lösningar. Men vi samarbetar också med andra företag och organisationer runt om sverige och i andra länder.

Våra partners för utveckling av klimatkompensationsprojekt:

Plan Vivo Foundation
Zeromission är den svenska registrerade återförsäljare av Plan Vivo-certifikat. Stiftelsen i Edinburgh övervakar Plan Vivo-standarden för certifiering av koldioxidutsläppen från projekt som stödjer småbrukare att övergår till ett hållbart skogsjordbruk.
www.planvivo.org

myclimate
ZeroMission är svensk representant för organisationen myclimate som är en icke- vinstdrivande stiftelse i Schweiz och är världsledande leverantör av högkvalitativa kompensationsprojekt till Lufthansa, Unilever, UNEP och Volvo i Schweiz osv.
www.myclimate.org

Solvatten AB
Solvatten AB är det svenska företaget bakom den sol vattentekniken som introduceras till hushåll i Uganda i ett klimatkompensationsprojekt. Zeromission är återförsäljare av klimatkompensation från projektet.
www.solvatten.se

Vår partner för beräkning av klimatpåverkan med Our Impacts:

Ecometrica Ltd
Ecometrica i Stor Britannien har utvecklat verktyget Our Impacts för mätning av miljöpåverkan. Vi är återförsäljare av Our Impacts i Sverige. Läs mer här.

Våra nuvarande representanter för klimatkompensation:

Ekosofia AB – hållbarhetskonsulter i Göteborg www.ekosofia.se

Esam AB – hållbarhetskonsulter i Umeå och Stockholm www.esam.se

Karl-Erik Grevendahl Development AB – hållbar utvecklingskonsult i Malmö och internationellt www.grevendahl.com

Rewise AB – konsulter i Stockholm www.rewise.se

SEE U Halmstad AB – konsulter i Halmstad www.seeu-h.se

Miljöstrategen AB – managementkonsulter i Jönköping www.miljostrategen.se

U&We har också många andra samarbetspartners.