ZeroMission Forum

Plats att lära och utbyta erfarenheter

ZeroMission Forum är återkommande träffar för våra klimatkompenserande kunder. Ibland bjuder vi även in bredare och då är alla nyfikna och intresserade välkomna!

På ZeroMission Forum presenteras angelägna teman inomklimatområdet. Det kan också vara våra kundföretag som berättar hur de bygger varumärke eller ökar sin försäljning utifrån sin klimatstrategi. Vi informerar om kompensationsprojekten och vilken reell nytta kundernas investeringar åstadkommer på plats i utvecklingsländer. Samtidigt är ZeroMission Forum en mötesplats där progressiva företag träffas för att inspireras av varandra och utbyta idéer för hur de ytterligare ska kunna flytta fram sina positioner som ledare i klimatomställningen.

Under hösten 2014 kommer vi genomföra två ZeroMission Forum:

  • 4 september klockan 08:00 kommmer Franziska Heindrich, projektutvecklingschef från myclimate, till oss och berättar om våra klimatprojekt. Detta gör hon bland annat utifrån sina många resor världen över i jakten på de bästa projekten. Hur funkar de? Vart går pengarna? Vilka är framgångsfaktorerna?
  • 11 november klockan 08:00 kör vi en favorit i repris där vi går igenom verktyget Our Impacts, vårt klimatredovisningssystem som förenklar din klimatredovisning oavsett om du är ett litet företag eller multinationellt börsnoterat företag. Verktyget är uppbyggt kring GHG Protocol och GRI och är även ackrediterat av Carbon Disclosure Project (CDP).

Vi bjuder på frukost. Anmäl dig här.

”Stort tack! Det var ett av de mest intressanta och trevliga seminarierna denna höst, två bra, informativa talare med konkreta relevanta perspektiv.”
SIWI, 2013