ZeroMission Forum

Plats att lära och utbyta erfarenheter

ZeroMission Forum är återkommande träffar för våra kunder. Ibland bjuder vi även in bredare och då är alla nyfikna och intresserade välkomna!

På ZeroMission Forum presenteras angelägna teman inom klimatområdet. Det kan också vara våra kundföretag som berättar hur de bygger varumärke eller ökar sin försäljning utifrån sin klimatstrategi. Vi informerar om kompensationsprojekten och vilken reell nytta kundernas investeringar åstadkommer på plats i utvecklingsländer.  Samtidigt är ZeroMission Forum en mötesplats där progressiva företag träffas för att inspireras av varandra och utbyta idéer för hur de ytterligare ska kunna flytta fram sina positioner som ledare i klimatomställningen.

Kontakta oss för mer information här.

”Stort tack! Det var ett av de mest intressanta och trevliga seminarierna denna höst, två bra, informativa talare med konkreta relevanta perspektiv.”
SIWI, 2013